Försäkringar

Verkstadsklubben Epiroc Rock Drills AB

Försäkringsinformatörer

När du är sjuk mer än 14 dagar i ett sträck.


Då kan du få ersättning, utöver det du får från försäkringskassan. Gäller även i efterskott.


När du skadar dig i jobbet.


Då kan du få ersättning, utöver det du får från försäkringskassan. Numera från första dagen.


Denna försäkring är med i tia systemet

När du är föräldraledig eller har graviditetspenning.

Då kan du få motsvarande 10 procent av din lön i föräldrapenningtillägg. Genom att anmäla får du även din pensionspremie inbetald under tiden du är hemma.


När du blir uppsagd och har fyllt 40 år.


Då kan du ha rätt till ett avgångsbidrag som gör omställningen lättare.


När en nära anhörig avlider före 65 års ålder.


Då kan du ha rätt till ekonomisk hjälp från tjänstegrupplivförsäkringen


När det blir dags att ta ut pension.


Då, om inte förr, märker du att avtalspensionen gör STOR skillnad. För du har väl kollektivavtal?Medlemsolycksfall Fritid


Olycksfall på fritiden anmäl till FOLKSAM

Tele: 0771 960 960


OBS. för att få ut från denna försäkring måste ni ha uppsökt sjukvård